Top

Türkiye´ de Marka Tescilinde Yetkili Kurum Kimdir?

Türk Patent Enstitüsü (TPE), kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. TPE Ankara' da faaliyet gösteren Sanayi Bakanlığı'na bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Enstitüsü'nde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini Enstitü nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi Marka Vekillerine tanınmıştır.

Markanızın Geleceği İle İlgili Uzmanımız Sizi Arasın