Top

Topluluk Markası Nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan Topluluk Markası , Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 40/94 sayılı Topluluk Tüzüğü ile düzenlenmiştir. Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli olan bir sistemdir. Sistem, Avrupa Birliğini bir devlet gibi kabul ederek hareket etmeyi gerektirmektedir. Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır.


Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu'nda korunmasını sağlayabilirler.Topluluk markası almak için, İspanya'nın Alicante şehrinde bulunan Topluluk Marka Ofisi (OHIM)'ne doğrudan veya bu maksatla topluluk üyesi ülkelerin Marka Tescili işlemini yapan ofislerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Markanızın Geleceği İle İlgili Uzmanımız Sizi Arasın