Top

Tanınmışlık Hakkı Kazanmak İçin Ne Yapmalıyız?

Tanınmış marka sahibi olduğunu düşünen kişinin öncelikle markasının tanınmışlığını ortaya koyan belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Örneğin basında müracaata konu markayla ilgili çıkan haberlerin derlenmesi, markanın yurtdışında tescilli olduğu ülkelerin belgeleri ile birlikte ortaya konulması gibi. Bu belgeler hazırlandıktan sonra markanın tanınmış marka olarak nitelendirilebileceğini ortaya koyan bir detaylı dilekçenin hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.Sonrasında belgeler, söz konusu dilekçe ile birlikte Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmektedir. Türk Patent Enstitüsü söz konusu dosya ve dilekçeyi inceleyerek müracaata konu markanın tanınmış marka kapsamında bir marka olup olmadığı konusunda bir karar vermektedir. Başvuruyu tanınmış marka olmaya değer görürse ilana açmakta aksi halde red etmektedir. Söz konusu red kararına karşı başvuru sahibinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır.Başvurunun hazırlanması sonrasında olası bir red kararına karşı itirazda bulunulması gibi hususlar oldukça teknik bilgiler gerektiğinden önerimiz başvuru sırasında bir marka vekili ile çalışılması yönünde olmaktadır.


Nereye Müracaat Etmeliyim ?


Söz konusu başvuru Türk Patent Enstitüsü'nde Markalar Dairesi Başkanlığı'na yapılmaktadır.

Markanızın Geleceği İle İlgili Uzmanımız Sizi Arasın