Top

Tanınmış Marka Olabilmek İçin Neler Gereklidir?

Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve yargı kararları bir markanın tanınmış marka olabilmesi için taşıması gereken kriterleri belirlemiş bulunmaktadır. Söz konusu bu kriterlerin neler olduğu Türk Patent Enstitüsü' nün internet sitesinde 18 ana başlık altında belirlenmiş bulunmaktadır. 

Markanızın Geleceği İle İlgili Uzmanımız Sizi Arasın