Top

Marka Tescil İşleminin Avantajları

Tescil, firmaların veya ürünlerin isimlerinin bir resmi kurumda sicile kayıt ettirilerek, firmaların kendilerine ait sanayi mülkiyet hakkını almasını sağlayan önemli bir unsurdur. Firmalar markalarını tescil ettirdikten sonra bu markaları taklit edenlere karşı veya benzerini kullanmaya kalkışanlara karşı hukuki işlem yapmaya yetkilidir. Taklit edenleri mahkemelere vererek piyasadaki aynı veya benzer isimdeki malları toplatabilir veya para ya da hapis cezaları verdirilebilir. Markalar tescili en etkili sınai mülkiyet haklarındandır.


Türk Patent Enstitüsü' ne başvurularak yapılan marka tescilinin pek çok faydası vardır. Bir marka tescil edildiği takdirde koruma altına alınır. Tek ve özerk olma niteliği kazanır. Tescili yapılan marka artık sadece tek bir firmaya veya kişiye ait olmuş olur.


Günümüzde pek çok firma veya şirket artık markaları ile tanınır hale gelmiştir. Ayrıca değerleri markaya göre biçilmektedir. Marka firmaların ticari itibarı açısından da değerlidir. Tescilli marka olması bu açılardan daha da önem kazanır. Tescilli bir malın veya hizmetin sahibi dışında başka hiçbir firma veya kişilerce kullanılamaması marka sahibine güven verir. Tescilli bir markaya sahip firma ancak kendi izniyle başkalarına kendi ismini kullanabilme hakkını verir.


Markalar her ülke için ayrıca tescil edilir. Türkiye’de tescili yapılan bir ürünün asını Türkiye’deki firmalar artık kullanamaz. Ancak yurt dışı için aynı şartlar geçerli değildir. Özellikle ihracat yapan firmalar için ihracat yaptıkları ülkelerde geçerli olacak tescili yaptırmalar gerekmektedir. Eğer ihracat yapılan ülkelerde benzer sektörde tescilli benzer marka varsa gümrüklerde tescilsiz mallara el konulabildiği gibi o ülkede tescilsiz marka pazar payını da kaybetmektedir.


Tescilli bir markanın taklit edilmesi durumunda hukuki olarak maddi manevi her türlü zararı karşılamak mümkündür. Markayı taklit edenlere çeşitli cezalar verilmesi ve böylece markanın ve firmanın itibarının korunması sağlanmaktadır.

Markanızın Geleceği İle İlgili Uzmanımız Sizi Arasın